Vaste vergoeding voor werknemers op dienstreis

Als een werknemer geregeld binnen Nederland of naar het buitenland reist voor het werk, kan een werkgever de daadwerkelijke kosten voor het verblijf betalen. Deze kosten vallen onder de gerichte vrijstelling voor tijdelijk verblijf (artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964). Het gaat dan om kosten van maaltijden, overnachting en wat kleine kosten onderweg, zoals vervoer.